We have some audio problems! Temporarily linking to YouTube while we fix it. Be back better than ever very soon.. stay tuned.
View our live Twitter Chart

Bunny Rabbits blickar bakåt: Gonzales - ...


Bunny Rabbits blickar bakåt: Gonzales - Solo Piano

Bunny Rabbits blickar bakåt är en serie vars syfte är att kasta ljus på skivor som för oss varit och förblir oumbärliga. Det kan röra sig om underskattade skivor som getts ut för bara några år sedan eller om tungviktare från en mer avlägsen musikalisk era. Gonzales album Solo Piano från 2004 brukar ofta betraktas som en inkörsport till vad som under senare delen av 00-talet utvecklats till att bli en viktig beståndsdel av det populärmusikaliska landskapet, nämligen den instrumentala musik som byggs upp och kretsar kring tonerna av ett piano.

Peter Broderick , Hauschka , Library Tapes , Goldmund , Swod och Last Days är ett fåtal av de namn som delar Gonzales uttryck och för många musikinbitna så .... 7:33 p.m. Friday 20th February 2009 EST
Let's pretend we're bunny rabbits 101 posts in collection
Read Full Article
Beta version
 

 

Previous Next Twitter Email
 

 

Close Back