We have some audio problems! Temporarily linking to YouTube while we fix it. Be back better than ever very soon.. stay tuned.
View our live Twitter Chart

Bunny Rabbits blickar bakåt: Slint - ...


Bunny Rabbits blickar bakåt: Slint - Spiderland

Bunny Rabbits blickar bakåt är en serie vars syfte är att kasta ljus på skivor som för oss varit och förblir oumbärliga. Det kan röra sig om underskattade skivor som getts ut för bara några år sedan eller om tungviktare från en mer avlägsen musikalisk era. Vissa skivor tenderar att återkomma på listor över nittiotalets viktigaste album om och om igen.

Spiderland är just en sådan skiva och brukar i allmänhet kallas den moderna postrockens obestridda pionjäralster. Att påstå något annat om Lousville-akten Slint's andra och tyvärr också sista album vore fel - Spiderland intar en alldeles särskild plats i skivsamlingen och dess fans kommer förmodligen alltid att predika så fort tillfälle ges. För egen del kom Spiderland egentligen in ....

5 a.m. Friday 6th February 2009 EST
Let's pretend we're bunny rabbits 101 posts in collection
Read Full Article
Beta version
 

 

Previous Next Twitter Email
 

 

Close Back